Smolbet – produkcja betonu

Dwa wydajne i nowoczesne węzły produkcyjne
zlokalizowane w jednym miejscu

Swoją pracę wykonujemy szybko, dokładnie, zgodnie ze sztuką inżynierską. Nasze produkty opieramy na składnikach wysokiej jakości, posiadających deklaracje zgodności, certyfikaty i aprobaty. Staramy się aby nasze produkty były zawsze konkurencyjne cenowo.

Wyroby produkowane są zgodnie z poniższymi normami:

 • PN-88/B-06250 – Beton zwykły
 • PN-EN 206-1 Beton cześć 1: wymagania właściwości, produkcja i zgodność
 • PN-B-14501:1990 – Norma dla zapraw budowlanych zwykłych
 • PN-S-96012 Norma dla stabilizacji cementowo-piaskowej

W ofercie firmy Smolbet są zaprawy betonowe zwykłe, murarskie z opóźnieniem do 36 godzin a także zaprawy na wylewki betonowe charakteryzujące się dużą ciekłością. Wszystkie te rodzaje produktów bazują na spoiwie cementowym oraz na domieszkach poprawiających ich plastyczność a także urabialność.

Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów produkując dobry beton. Tworzymy z pasją i zaangażowaniem nowe realizacje. Jesteśmy dumni z inwestycji w których możemy uczestniczyć .

Nasze produkty

 • Betony towarowe od klasy C8/10 do C50/60 a także wyższe,
 • Betony mostowe,
 • Betony kontraktorowe,
 • Betony posadzkowe,
 • Betony zwykłe,
 • Betony hydrotechniczne,
 • Betony drogowe,
 • Beton architektoniczny,
 • Betony zewnętrzne o podwyższonej ścieralności i mrozoodporności,
 • Betony o podwyższonej odporności na wpływy środowisk agresywnych,
 • Zaprawy budowlane i betony jastrychowe oraz zaprawy murarskie z opóźnieniem do 36h
 • Stabilizacje i podbudowy

 

 


Węzeł betoniarski nr IZREMB 1000

Wydajności 40 m3/h, wyposażony w komputerowy system sterowania SYSTERMAT 3000 firmy PROFISYSTER oraz system podgrzewania kruszyw i wody zarobowej.

 • mieszalnik 1,0 m3
 • 4 silosy na cement
 • 4 silosy na kruszywo
 • waga (do cementu, kruszywa, wody oraz do chemii)
 • system automatycznego dozowania i sterowania procesem produkcji
 • system podgrzewania kruszyw i wody zarobowej

Węzeł betoniarski nr IIARC MOV-MDE 3000/4i

Wydajności 80m3/h, wyposażony w komputerowy system sterowania EURO XXI.

 • mieszalnik dwuwałowy MARC MDE-4500/3000 2,0m3
 • 3 silosy na cement
 • 4 silosy na kruszywo
 • waga (do cementu, kruszywa,
  wody oraz do chemii)
 • czujniki wilgotności kruszyw
 • system automatycznego dozowania i sterowania procesem produkcji

ico_firma1Wytyczne do pielęgnacji betonu

Kliknij aby przeczytać więcej
zwiń

Proces pielęgnacji pozwala osiągnąć pełne parametry betonu. Pielęgnację wykonuje się w początkowym okresie, w pierwszych 3-5 dniach, czyli w okresie największej podatności betonu na obniżenie jego właściwości. Za proces pielęgnacji odpowiedzialny jest odbiorca mieszanki betonowej. Pielęgnację dzieli się na 2 okresy letni i zimowy.

W okresie letnim pielęgnacja powinna:

 • chronić beton przed wysychaniem jego powierzchni w skutek wysokiej temperatury i wiatru,
 • opadami deszczu, które mogą wymyć jego górna powierzchnię.

W okresie letnim beton po wylaniu powinien być polany (w momencie, kiedy woda nie spowoduje wymycia górnej warstwy betonu) wodą i przykryty folią.

W okresie zimowym pielęgnację wprowadza się w celu zabezpieczenie betonu przed skutkiem niskich temperatur, czyli przed przemarznięciem konstrukcji w okresie początkowym, kiedy beton ma niską wytrzymałość.

Istnieją dwie metody pielęgnacji betonu:

 • Metoda „zachowania ciepła” czyli okrycia konstrukcji tuż po betonowaniu materiałami izolacyjnymi typu styropian czy wełna mineralna.
 • Metoda dostarczenia ciepła ze źródeł zewnętrznych, czyli podgrzania betonu za pomocą grzejników czy innych urządzeń.

Uwaga! Dodanie domieszki przeciwmrozowej nie zwalnia z pielęgnacji w okresie zimowym.


ico_firma1Wytyczne do odbioru betonu na budowie

Kliknij aby przeczytać więcej
zwiń

  • Niezwłocznie po przybyciu na budowę kierowca wpisuje na dokumencie dostawy godzinę przybycia oraz godzinę rozpoczęcia wyładunku.

 

  • Przed rozpoczęciem wyładunku mieszanka jest jeszcze przemieszana w bębnie w celu jej ujednorodnienia.

 

  • Podczas rozładunku zarówno kierowca jak i obsługujący pompę obserwują konsystencję mieszanki, a w przypadku niezgodności z zamówieniem i/lub zastrzeżeń klienta niezwłocznie informują operatora.

 

  • Dodawanie wody do mieszanki betonowej w celu zmiany jej konsystencji jest zabronione. Jedynie na życzenie klienta można dodać wodę do mieszanki betonowej. Informacja ta powinna być potwierdzone na dowodzie dostawy przez osobę odpowiedzialną na budowie.

 

 • Zmiana konsystencji mieszanki może być dokonana za pomocą pobranej z wytwórni upłynniającej domieszki chemicznej. Każdorazowe dodanie plastyfikatora w celu podwyższenia konsystencji musi być pisemnie potwierdzone na dowodzie dostawy przez osobę odpowiedzialną na budowie.

Specjalistyczna flota transportowa

Posiadamy sprawny system logistyczny, gwarantujący terminowość dostaw.

Dysponujemy specjalistyczną flotą, zarówno do dostarczania betonu na budowę oraz jego przepompowania, jak również do zaopatrywania się w surowce, niezbędne do produkcji betonu.

Środki transportowe pracujące na potrzeby wytwórni

 • 10 betonomieszark o pojemności od 8 m³ do 10 m³
 • 4 gruszkopompy o wysięgu od 24 m do 28 m
 • 2 pompy do betonu o wysięgu 33 m i 37 m
 • samochód samowyładowczy o ładowności do 6 ton
 • 7 ciągników siodłowych MAN z naczepami samowyładowczymi o ładowności od 24 do 26 ton
 • 4 cementonaczepy