Jakość

Dbamy o jakość naszych produktów

Smolbet posiada wdrożoną zakładową kontrolę produkcji mieszanki betonowej. Kontrola nad jakością wytwarzanych produktów prowadzona jest przez Zakładowe Laboratorium, którego celem jest bieżący nadzór nad wytwarzaniem mieszanki betonowej oraz kontrola materiałów użytych do produkcji.

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt, przy pomocy którego kontrolowane są parametry takie jak:

  • konsystencja świeżej mieszanki betonowej (wg PN-EN 12350-2:2001),
  • gęstość świeżej mieszanki betonowej (PN-EN 12350-6:2001),
  • temperaturę świeżej mieszanki betonu,
  • zawartość powietrza w świeżej mieszance betonowej (wg PN-EN 12350-7:2001)
  • wytrzymałość zgodnie z PN-88-06250 i PN-EN 206-1

Dodatkowo posiadamy zewnętrzną firmę obsługującą nas w zakresie doradztwa technologicznego. Firma ta w pełni kontroluje prace naszego laboratorium zakładowego i współpracuje z zewnętrznymi jednostkami akredytowanymi.

Ważną rolę w laboratorium odgrywa przede wszystkim wykształcony personel, mocno zakorzeniony w branży budowlanej. Technolodzy z wieloletnim doświadczeniem nie tylko doradzają naszym klientom w sprawach technicznych ale również pomagają w przygotowaniu dokumentacji wymaganej w przypadku realizacji dużych i niezwykle ważnych inwestycji komunikacyjnych, czy przemysłowych.

Laboratorium na bieżąco kontroluje jakość mieszanki  w procesie produkcyjnym a także już bezpośrednio na budowie poprzez pobranie próbek.